Titulní strana
Česká verze    Deutsche Fassung    Englische Fassung

Koliba "U splavu" Hovězí

... Ubytování ve valašském stylu

Tipy na výlet

Volný čas je možno vyplnit turistikou, cykloturistikou s možností zapůjčení horských kol a poznáním cyklistické „magistrály“ Vsetín -Velké Karlovice nebo jen k výletům po valašských kotároch, v létě koupáním ve splavu u Koliby nebo přírodní vodní nádrži „Balaton v nedaleké Karolínce. Milovníkům koní doporučíme návštěvu s projížďkou na blízkém ranči. V zimním období široké možnosti klasického i sjezdové lyžování v blízkém okolí. V dosahu je moderní tělocvična, sportovní areál a tenisová hala.

Rožnov pod Radhoštěm

Valašsko má bohatou historii a množství cenných kulturních památek. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představuje unikátní centrum lidového stavitelství. Tato kulturně-přírodní památka, jejíž návštěvnost je srovnatelná s návštěvností Pražského hradu, umožňuje v koncepci "živého muzea" předvádět tradiční řemesla, pěstovat původní plodiny i chovat tradičním způsobem dobytek.

Velké Karlovice

Historický dřevěný kostel, muzeum o životě na Valašsku a obrazárna valašských umělců, centrum zimních radovánek. Hotel Sukanická – rozhledna na moravsko-slovenském pomezí s nádhernými panoramaty Valašska

Karolínka

  • Huť Charlotta – možnost zakoupení sklářských výrobků
  • Ateliér akad.malíře Ilji Hartingra

Vsetín

  • Zámek
  • Římsko-katolický kostel Nanebevzetí P. Marie
  • Maštaliska - tzv. bývalý Panský dům z roku 1710
  • Barokní kamenná socha Neposkvrněného početí P. Marie na Horním náměstí
  • Evangelický kostel Dolního sboru
  • Evangelický kostel Horního sboru
  • Kamenný kříž z r. 1775 na Dolním náměstí

Zámek Vsetín

Zámek je dominantou a nejstarší historickou budovou Vsetína. Renesanční zámek s vnitřním dvorem, vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. stol. (první zmínka je z roku 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrécií Nekšovou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 15. stol. na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. V roce 1708 zámek vyhořel a zbyly z něj holé zdi. Pozdějšími majiteli - uherskou šlechtou z rodu Illésházy - byla zámecká budova v průběhu 18. stol. několikrát přestavována a upravována. Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-34 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Požár zámku v roce 1915 zničil celou střechu i s věží. Tehdejší majitelé zámku - Thonetové - nechali roku 1924 zámek opravit do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku od roku 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V padesátých letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku, došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963-74 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy. Zámek byl veřejnosti opět zpřístupněn 9.5.1975 a je dnes jedním z významných kulturních a společenských center města a celé oblasti Vsetínska.

Vsetínské muzeum bylo založeno jako "Vsacké okresní museum na Vsetíně" dne 14.2.1924. U jeho zrodu stáli tehdejší veřejní činitelé v čele s lékařem MUDr. Františkem Sovou. Základem pro sbírky nově založeného muzea se staly historické a národopisné sbírky manželů Bibiany a Františka Sovových, veřejnosti byly zpřístupněny roku 1925. Muzejní expozice byly v průběhu let umístěny v různých budovách, až se roku 1964 stal sídlem muzea vsetínský zámek.

Hvězdárna - lázně

Hvězdárna se nachází na severním okraji Vsetína, jen několik set metrů od Vsetínského zámku. Navštivte nově zrekonstruované městské lázně s mnoha atrakcemi.

Vyznavači sportu

Pro vyznavače sportu jsou v blízkém okolí k dispozici venkovní i vnitřní bazény, , golfové hřiště, tenisové kurty, krytý bazén s tobogánem, jezdecký areál v Rožnově, zimní stadion ve Vsetíně, řada lyžařských vleků ve střediscích Pustevny, Soláň, Velké Karlovice, běžkařské hřebenové tratě.

© 2010 Koliba "U splavu" Hovězí | Valid XHTML 1.0! .